O osteoporozi

 

argaiv1044

Osnivači: Prof. dr Šekib Sokolović, Prof. Dr Dijana Avdić, Prof. Dr Elma Kučukalić            

      Predsjednik Udruženja:

      Prof. Dr Šekib Sokolović

Prof. na Medicinskom Fakultetu - predmet Interna Medicina sa Reumatologijom
Zaposlen KCU Sarajevo, Klinika za bolesti srca i reumatizam
Fellow of American College of Rheumatology
 

Prof. Dr Dijana Avdić

- Dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.
- Specijalista fizijatar na Klinici za ortopediju i traumatologiju KCU Sarajevo.
- Predsjednica  Sekcije za Osteoporozu Udruženja fizijatara F BiH.
- Suosnivač i članica Predsjedništva Udruženja za Osteoporozu  F BiH.
- Iz oblasti osteoporoze objavila više radova.
- Učestvovala kao članica stručnog tima za implementaciju projekta prevencije i liječenja postmenopauzalne osteoporoze kod žena u Kantonu Sarajevo.
- 2008. objavljena knjiga Avdić D, Buljugić E. Kako spriječiti, kako liječiti osteroporozu.(Tuzla: Off-set)

      Prof. Dr Elma Kučukalić

 

 

Osnivačka skupština: 07.juna 2010.

Registracija Udruženja: 22.jula 2010. Federalno Ministarstvo Pravde

Registar: Ministarstvo financija Federacije BiH: 03.08.2010.

ID broj: 4201578280006      

 
Anketa
Da li vas osteoporoza zabrinjava?