O osteoporozi

 

argaiv1044

- Evropsko Udruženje za Osteoporozu   http://www.ectsoc.org/

 

- International osteoporosis fundation: http://www.iofbonehealth.org/

 

- Osteoporosis advice website: http://www.osteoporosisadvice.com/

 

- World health organization: www.who.int/

 
Anketa
Da li vas osteoporoza zabrinjava?