O osteoporozi

Nažalost osteoporoza najčešće nema nikakvih simptoma koji bi uputili pacijenta na sumnju na bolest, pa se tako bolest često uočava kada je već zahvatila kosti. Kod nekih pacijenata su znakovi bolesti pogrbljenost (kifoza), smanjenje visine i bolovi u kičmi, ali ih većina oboljelih pripisuje svojoj starosnoj dobi, pa se tako nažalost bolest dijagnosticira najčešće tek nakon neke frakture.

Postoje tri različita tipa osteoporoze i to su:

Postmenopauzalni tip – Javlja se kod žena koje su u menopauzi, ali postoje i slučajevi pojave ovog tipa osteoporoze i kod muškaraca iste starosne dobi. Ovaj tip bolesti karakteriziraju promjene na kralješcima, koje dovode do jakih bolova, pa čak i fraktura.

Senilni tip – Ovaj tip bolesti se javlja kod osoba starijih od 75 godina i uzrokovan je starenjem, a karakterizira ga česta pojava fraktura kuka.

Sekundarni tip – Ovaj tip osteoporoze uzrokuju endokrine (dijabetes, hipertiroidizam…) i sistemske bolesti (leukemije, maligne bolesti…) i različite terapije lijekovima (kortikosteroidi, antikonvulzivi…).

argaiv1044

 
Anketa
Da li vas osteoporoza zabrinjava?