O osteoporozi

Kako se postavlja dijagnoza osteoporoze?

argaiv1044

Dijagnosticiranje osteoporoze se bazira medicinskoj istoriji pacijenta, fizičkom ispitivanju i testovima

Najvažnija metoda u dijagnostici osteoporoze je svakako denzitometrija (DXA – dvoenergetska apsorpciometrija x-zraka).

Druga metoda, koja se koristi kao metoda izbora za grubu procjenu rizika prijeloma je ultrazvuk. Njena velika prednost je što nema zračenja, međutim rezultati nisu tako precizni kao kod DXA, stoga DXA ostaje i dalje zlatni standard u postavljanju dijagnoze osteoporoze. Denzitometriju obavezno trebaju raditi:
- sve postmenopauzalne žene mlađe od 65 godina koje imaju faktore rizika za razvoj osteoporoze;
- sve žene starije od 65 godina;
- sve odrasle osobe koje boluju od bolesti povezanih s osteoporozom;
- muškarci stariji od 70 godina.

 

Rutinski testovi mokraće i krvi mogu isključiti druga medicinska stanja kao što su hiperparatireoidizam, hipertireoidizam, ili kušingov sindrom, koja mogu uzrokovati smanjenje koštane mase.

Tokom fizičkog ispitivanja ljekar:

-         mjeri visinu pacijenta i uporedjuje je sa prošlim mjerenjima

-         pokšava na tijelu pronaći dokaze o prethodnim lomovima kosti kao sto su promjene oblika dugih kostiju i kičme

 
Anketa
Da li vas osteoporoza zabrinjava?