O osteoporozi

Ukoliko vam je dijagnosticirana osteoporoza, vaš ljekar će vam vjerovanto preporučiti sljedeće:

argaiv1044

-promjenu životnih navika

- lijekove koji će spriječiti dalji gubitak koštane mase

- mjere za sprječavanje padova koji bi mogli dovesti do preloma kosti

Kada se govori o promjeni životnih navika, misli se prije svega na:

-         povećanje unosa kalcijuma kroz ishranu ili suplemente

-         pojačan obim fizičkih aktivnosti

-         prestanak pušenja

-         smanjenje konzumiranja alkohola

-         pojačano ali ograničeno izlaganje suncu radi korekcije nedostatka vitamina D i pojačan unos suplemenata vitamina D

Ljekar vam takodje može preporučiti smanjenje ili prestanak korištenja nekih lijekova koji mogu biti uzrok osteoporze. Kortikosteroidi i neki lijekovi koji se koriste u tretmanu drugih stanja kao što su astma ili artritis mogu uzrokovati osteoporozu, pa bi trebalo smanjiti dozu.

 

Liječenje osteoporoze lijekovima


Danas postoje dvije velike grupe lijekova koje se koriste u liječenju osteoporoze: lijekovi koji spriječavaju koštanu razgradnju i lijekovi koji stimuliraju koštanu izgradnju.
Za obje vrste terapije najvažnija je dokazana efikasnost u smanjenju broja prijeloma.
Posljednjih 15 godina u terapiji osteoporoze se najmasovnije primenjuju bisfosfonati, lijekovi koji spriječavaju razgradnju, i to oralnim ili venskim putem.

Za najteže oblike osteoporoze koja je komplicirana mnogobrojnim prijelomima koristi se lijek koji stimulira koštano formiranje, paratireoidni hormon, potkožno svakodnevno u trajanju od 18 mjeseci. Obavezni dodatak svim vrstama terapije su preparati kalcija i D vitamina.

U tretmanu svakog pacijenta sa osteoporozom vrlo je važno registrovati nivo D vitamina u krvi i korigovati eventualni deficit. Velika epidemiološka ispitivanja u Europi su pokazala da više od polovine žena sa osteoporozom nakon 50. godine ima snižen D vitamin u krvi i da oboljele žene i pored savjeta uglavnom neredovno koriste D vitamin.

 
Anketa
Da li vas osteoporoza zabrinjava?