Postoji više vrsta faktora rizika za nastanak osteoporoze. Na neke možemo uticati a na neke ne. Možemo ih podijeliti u nekoliko grupa: nepromjenjljivi, promjenjljivi, mali i veliki.

argaiv1752

Nepromjenjljivi:

- spol
- rasa
- gracilna konstrukcija
- kasna menarha (prva menstruacija)
- prerana menopauza                     

Promjenjljivi:

- tjelesna težina
- ishrana (Ca, D vitamin)
- tjelesna aktivnost
- pušenje
- alkohol, kafa
- lijekovi

Veliki:

- više od 65 godina
- vertebralne frakture
- frakture poslije malih povreda
- porodična anamneza
- fraktura kuka majke
- rana menopauza
- upotreba glukokortikoida više od 3 mjeseca
- malapsorpcija
- hipogonadizam, hiperparatireoidizam

Mali:

- mala koštana gustoća na RTG-u
- gubitak visine više od 2 cm za 1 god.
- hipertireoza
- nizak unos Ca i D vitamina
- gubitak na tjelesnoj težini više od 10% nakon 25 godine
- slaba fizička aktivnost
- kafa, alkohol, pušenje